Redakcja

Redakcja „Przeglądu Historycznego”:

Dr hab. Krzysztof Skwierczyński (redaktor naczelny)
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska (zastępca redaktora naczelnego)
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Jacek Adamczyk
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prof. Glauco Maria Cantarella
Università degli Studi di Bologna

Dr hab. Marek Janicki
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer
Imre Kertész Kolleg. Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dr hab. Krystyna Stebnicka
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretariat redakcji:

Mgr Katarzyna Gołąbek
Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego