Aktualności

08 / 04 / 2019

Już wkrótce ukaże się z. 1 rocznika 2019 naszego pisma. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści.

 

ROZPRAWY

ANTONI GRABOWSKI – Wilhelma z Newburgh Noc Żywych Trupów

FABRIZIO DE FALCO – La narrazione pubblica come questione privata. La satira sui Cistercensi nel De Nugis Curialium di Walter Map (XII secolo)

ANNA GŁUSIUK – I doveri della moglie secondo gli insegnamenti di alcuni predicatori e scrittori medievali

JERZY KOCHANOWSKI – Czarny rynek w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Scena i aktorzy

27 / 03 / 2019

Już wkrótce ukaże się z. 4 rocznika 2018 "Przeglądu Historycznego". Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści.

TREŚĆ ZESZYTU

 

Uwagi wstępne (Jerzy Kochanowski, Claudia Kraft)

 

ANTECEDENCJE

JAN TRYNKOWSKI — Wolność na Syberii? Przypadek „konarszczyków”

IZABELA MRZYGŁÓD — Między sumieniem a polityką. Działalność Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela w II Rzeczypospolitej

MARTA DZIEDZICKA — Oswajanie okupacji: kontynuacja życia przez polską inteligencję. Rekonesans

 

16 / 01 / 2019

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Anna Brus

Prof. dr hab. Wiesław Caban

Prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

Dr hab. Bożena Czwojdrak

Dr Bartłomiej Dźwigała

Prof. dr hab. Sławomir Gawlas

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Prof. dr hab. Jan Grabowski

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz

Dr Adrian Jusupović

Dr hab. Jerzy Kaliszuk

Dr hab. Tomasz Kamusella

Dr Krzysztof Kossarzecki

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

Dr Grzegorz Krzywiec

Dr Piotr Kurpiewski

05 / 10 / 2018

Zapraszamy do lektury zeszytu 3 rocznika 2018 "Przeglądu Historycznego"!

TREŚĆ ZESZYTU

 

ROZPRAWY

GLAUCO MARIA CANTARELLA – L’algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia

MACIEJ GÓRNY – Legitymizacja granic w refleksji geografów z Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym

JAN OLASZEK – Codzienność buntowników. Szkic o stylu życia dysydentów w państwach bloku sowieckiego

PAWEŁ MACHCEWICZ – Hiszpańskie rozliczenia z wojną domową i dyktaturą

2018/2
05 / 09 / 2018

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się już zeszyt 2 rocznika 2018. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów.

29 / 06 / 2018

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

Prof. dr hab. Waldemar Baraniewski

Dr hab. Tomasz Baranowski

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Prof. dr hab. Wiesław Caban

Prof. Dr hab. Andrzej Friszke

Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

Dr hab. Michał Gronowski

Dr Piotr Grzelczak

Prof. dr hab. Maciej Janowski

Dr Tomasz Kempa

Prof. dr hab. Edmund Kizik

PD Dr. Markus Krzoska

Dr hab. Oleg Łatyszonek

Dr hab. Karol Łopatecki

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

2018/1
03 / 05 / 2018

Ukazał się 1 zeszyt rocznika 2018, zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów

 

ROZPRAWY

KRZYSZTOF NAWOTKA – Odziani w szarawary młodziankowie w piecu ognistym (Da. 3.21 i 3.27)

ANNA SKOLIMOWSKA – Przyczynek do biografii Jana Dantyszka: kilka uzupełnień i sprostowań dotyczących jego pochodzenia i edukacji

PAWEŁ SZADKOWSKI – Weterani wojny Hiszpanii z Francją i Katalonią (1635–1659) w starciu z administracją hiszpańską

2017/4
03 / 05 / 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów z zeszytu 4 z 2017 roku

 

ROZPRAWY

ZBIGNIEW HUNDERTZaciężne wojsko powiatowe sejmiku wiszeńskiego województwa ruskiego w latach 1671–1673

DOROTA WIŚNIEWSKA – Dla dobra rodziny. O aktywności politycznej kobiet w XVIII w. Wokół działalności Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej w latach 1751–1772

REMIGIUSZ KASPRZYCKI – Krakowianie w walce o ochronę zwierząt w II Rzeczypospolitej

PRZEGLĄDY BADAŃ

Strony